57-300 Kłodzko, ul, Wyspiańskiego 20 B +48 609 387 276Pon, Czw 9:00 - 17:00 Wt 13:00 - 18:00

Medycyna Sportowa

IT Med - Kłodzko

Medycyna Sportu zajmuje się problemami aktywności fizycznej w każdym wieku.

Konsultacja z zakresu Medycyny Sportowej może obejmować m. in.:

  • diagnostykę i leczenie urazów związanych z aktywnością ruchową,
  • diagnostykę schorzeń mających wpływ na bezpieczeństwo uprawiania sportu,
  • wsparcie zawodników i osób uprawiających sport amatorsko w dążeniu do maksymalizacji wyników, unikaniu urazów i przeciążeń,
  • ustalenie zdolności do uprawiania określonych dziedzin sportu oraz udziału w zawodach sportowych,
  • zalecenia dotyczące poprawy kondycji ruchowej u osób cierpiących z powodu chorób przewlekłych i długotrwałego bólu,
  • programy rehabilitacji ruchowej i poprawy stanu zdrowia,

Orzecznictwo Sportowo-Lekarskie

1. Badania okresowe sportowców do 16- tego roku życia zwykle odbywają się co 6 m-cy, powyżej 16
roku życia co 12 miesięcy (o ile lekarz nie zaleci inaczej).

2. Do badania wstępnego wymagane są:
badania laboratoryjne (morfologia z rozmazem, poziom glukozy w surowicy krwi, badanie ogólne moczu)
EKG
– w przypadku chorób przewlekłych zalecamy przyniesienie zaświadczenia od prowadzącego lekarza specjalisty, o braku przeciwskazań do uprawiania wybranej dziedziny sportu
– dla osób, które uprawiają sporty walki niezbędna jest konsultacja lekarza neurologa o braku przeciwskazań do uprawiania wybranej dziedziny sportu
– dla płetwonurków wymagana jest spirometria

3. Częstotliwość badań laboratoryjnych (o ile lekarz nie zaleci inaczej)
– badania laboratoryjne oraz EKG raz w roku,
– konsultacja neurologiczna raz na dwa lata,
– spirometria raz na dwa lata

Ankieta wywiadu medycznego dla sportowców

Prosimy o wypełnienie tej ankiety przed spotkaniem z lekarzem medycyny sportowej.

Akty prawne obowiązujące w medycynie sportowej oraz w orzecznictwie sportowo – lekarskim:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. 

Pobierz PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Pobierz PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Pobierz PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Pobierz PDF